Kazım Web Dizayn,


benzersiz, seçkin, amaca uygun, güncel web tasarım 

trendlerine uygun işler yapmaktadır. Bu prensip, 

Kazım Web Dizayn

kültürünün temellerindendir.Grafik tasarım ile animasyonlu görsellerin uyumunu 

sağlayan, içerik ile de verilmek istenen mesajın ve bilgilerin estetik ve 

teknik mükemmelliğini sağlayan işler çıkarmaktadır.


Web Tasarım Süreçleri;

Kazım Web Dizayn,

kurumsal web sitesi siparişlerinde aşağıdaki tasarım süreçlerini 

adım adım uygular.


» Hedef Müşteri Keşfi İhtiyaç Analizi,

» Verilerin Analizi ve Çözüm Önerileri Geliştirilmesi

» Proje İş Planı Sunumu

» Teklif ve Teklif Onayı

» Genel Konsept Tasarımı ve Alt Sayfa Duruşlarının Belirlenmesi

» Kod Geliştirme

» Kod Yapısı ile Tasarımın Uyumlulaştırılması

» Veri Girişi

» Testler

» Yayına Geçiş

Proje geçmişi

Bu bölümde projenin geçmişini belirtebilir ve onu yaratmanızdaki gerekçenizi tanımlayabilirsiniz. Projenin kilometretaşlarını belirtebilir ve kullanıcılara bilgi verebilirsiniz.

Kullanıcılarımız

Burada tipik bir kullanıcı ve neden bu projenin onlar için önemli olduğunu tanımlayabilirsiniz . Ziyaretçilerinizi motive etmek iyidir, ki web sitenizi tekrar ziyaret etsinler.

Sitede ara

Kazım Web Dizayn © 2013 Tüm hakları saklıdır.